W dzisiejszym wpisie przedstawię preparat TRICHOFIT firmy Enzim Biofeld zawierający pożyteczne mikroorganizmy Trichoderma.

Skład preparatu i warunki działania

Substancję czynna preparatu stanowią zarodniki Trichoderma – szczepy Trichoderma harzianum, T. viride i T.lignorum w ilości 2×10⁸ do 5×10⁸ zarodników/gram. Zarodniki są pozyskiwane poprzez hodowlę na materiale roślinnym.

Optymalne warunki skutecznego działania obejmują temperatury od 10-35°C. W temperaturach wyższych i niższych zarodniki nie kiełkują, ale żyją i czekają na odpowiednie warunki.

Idealne pH do rozwoju grzyba wynosi 5-7 , ponieważ w wartościach wyższych i niższych aktywność życiowa stopniowo zamiera.

Do skutecznego działania grzyby wymagają wilgotności podłoża 40-80%. W czasie suszy zarodniki pozostają żywe w glebie i mogą czekać kilka lat na rozpoczęcie wzrostu gdy wilgotność będzie odpowiednia.

Właściwości preparatu Trichofit

O właściwościach mikroorganizmów zawartych w preparacie i metodach działania pisałam szczegółowo w artykule https://ogrodyzacisza.pl/trichoderma-pozyteczne-grzyby-w-ogrodzie/

W tym miejscu przedstawię tylko najważniejsze elementy korzystnego wpływu Tirchofitu na uprawę warzyw, roślin sadowniczych, jagodowych i ozdobnych.

Biopreparat TRICHOFIT blokuje rozprzestrzenianie i rozwój patogenów w glebie i na resztkach roślin. Naturalne kultury zawarte w biopreparacie rozwijają się na sklerocjach mikroorganizmów takich jak: Sclerotinia sclerotiorum ( sprawca zgnilizny twardzikowej), Rhizoctonia solani ( odpowiedzialny za zgorzel siewek). Aktywnie przeciwdziałają rozwojowi grzybów z rodzaju: Alternaria, Ascochyta (plamistość liści), Botrytis ( szara pleśń), Verticillium, Colletotrichum( antaknoza), Fusarium, Helminthosporium, Pythium ( zamieranie sadzonek), Phoma,  dezaktywując ich fitopatogeniczne działanie na uprawy.  

Skuteczność działania TRICHOFIT opiera się na rywalizacji o niezbędne do życia substraty, pomiędzy zawartymi w biopreparacie naturalnymi kulturami, a szkodliwymi mikroorganizmami kolonizującymi glebę oraz resztki roślin, z których mogą się one przenosić na uprawiane rośliny. Ten rodzaj działania wspomagany jest dodatkowo przez wytwarzane przez Trichoderma enzymy i naturalne antybiotyki (gliotoksyna, wirydyna, trichodermina itp.). Początkowo substancje czynne zawarte są w preparacie, a następnie pod wpływem działania biopreparatu wytwarzają się w środowisku na skutek naturalnie zachodzących procesów biochemicznych. Szczepy grzybów zawarte w biopreparacie najlepiej rozwijają się na  różnych pozostałościach roślinnych oraz na grzybni i na owocnikach szkodliwych grzybów.  

W ten sposób zastosowanie biopreparatu poprawia zdrowotność roślin, podwyższa plon, ogranicza lub niweluje koniczność stosowania środków ochrony roślin.

Preparat TRICHOFIT powoduje ponadto wzrost naturalnej odporności roślin i brak nabywania odporności przez patogeny. Przyczynia się do wzrostu masy korzeniowej i części nadziemnej roślin. Pozwala uzyskać ekologicznie czyste plony i jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i np. pszczół.

Preparat posiada świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez IUNG.

Przygotowanie i dawkowanie preparatu.

Do przygotowani roztworu używamy wody niechlorowanej i nieozonowanej – ja wykorzystałam deszczówkę, o temperaturze otoczenia. Oprysk wykonujemy w dzień pochmurny lub wieczorem.  Przygotowany roztwór należy wykorzystać w ciągu 6 godzin.

Dokładne stężenia roztworów stosowanych w uprawach można przeczytać na stronie producenta https://enzim-biofeld.eu/trichofit/.

Dla takich jak ja hodowców pomidorów najważniejsze jest przygotowanie roztworu 1g/litr wody, który stosujemy do oprysku podłoża przed sadzeniem rozsady, a później oprysk roślin w okresie wegetacji. Na oprysk podłoża w lipcu już za późno, ale oprysk roślin jest jak najbardziej na czasie. Opakowanie 300 g preparatu wystarczy na wiele zabiegów, a w szczelnie zamkniętej torebce będzie nadawało się do użycia także na wiosnę.