W moim ogrodzie staram się stosować nawozy organiczne. Niektóre np. kompost czy gnojówki roślinne przygotowuję sama. Nawozy humusowe pozyskuję od sprawdzonego producenta. Teraz do tego grona dołączam nawóz zawierający algi morskie.

Algi morskie od dawna  wykorzystywano jako nawóz, głownie przez rolników ze stref nadbrzeżnych. Od pewnego czasu również ogrodnicy „lądowi” mogą stosować algi  w nawozach dolistnych.

Algi na stres roślin

glony
Algi czyli popularne wodorosty

Algi żyją w warunkach ekstremalnych. Rosnąc w strefie pływów, są narażone na ciągłe zmiany warunków życia. Kilkunastometrowe przypływy i odpływy oraz dobowe różnice temperatur mogące przekraczać kilkadziesiąt stopni to czynniki stresogenne. W trakcie odpływów przebywają poza środowiskiem wodnym. W tym czasie są narażone na silną ekspozycję słoneczną (promieniowanie), wysuszające działanie wiatru, duże amplitudy temperatury powietrza. Pod wodą cierpią na niedostatek tlenu, silne działanie fal i prądów morskich, jak również na zmienne temperatury. Mimo tak trudnych i niestabilnych warunków posiadają zdolność intensywnego rozwoju  i regeneracji uszkodzeń.

Zawdzięczają to przede wszystkim bogatemu arsenałowi różnego rodzaju związków biologicznie aktywnych. Wśród nich najważniejsze to hormony wzrostu, aminokwasy, polisacharydy ( laminaryna stymulująca odporność).

Hormony roślinne

Gospodarka hormonalna roślin opiera się na wzajemnych relacjach pomiędzy hormonami wzrostu (auksyny, cytokininy, gibereliny) oraz hormonami stresu (etylen, kwas abscysynowy). W  optymalnych warunkach, kiedy stres jest niewielki, hormony wzrostu powodują bujny wzrost roślin, czyli wzrost plonu. W niekorzystnych warunkach np. suszy, ochłodzenia, wzrasta ilość hormonów stresu w tym tzw. etylenu stresowego.

Etylen stresowy nie różni się od etylenu powodującego dojrzewanie roślin,  jednak jego nadprodukcja w okresie stresu prowadzi do zahamowania wytwarzania przez rośliny hormonów wzrostu. A co za tym idzie znacznego zahamowania wzrostu roślin.

Dostarczenie roślinie hormonu wzrostu pochodzącego z alg może powstrzymać ten proces.

Aminokwasy w algach

Wyciągi  z alg morskich charakteryzują się również wysoką zawartością aminokwasów. Chociaż rośliny samodzielnie produkują aminokwasy  w wyniku przekształcania różnych form azotu z gleby, to jest to proces wymagający dużo energii, a w warunkach stresowych ulega zaburzeniu. Rośliny mają zdolność pobierania aminokwasów bezpośrednio z gleby, ale muszą konkurować z mikroorganizmami glebowymi. Brak aminokwasów to brak hormonów, enzymów, barwników itp., czyli substancji których są składnikami. W sumie to kolejny czynnik powodujący spadek plonowania.

Dolistne dostarczanie aminokwasów  przynajmniej w części zapobiega stratom energetycznym. Może nie tyle powodować wzrost plonu, co istotnie chronić przed jego nadmiernym spadkiem. Profilaktyczne stosowanie  ogranicza skutki stresu. Nawozy z algami można mieszać ze środkami ochrony roślin.

Co i jak stosować algi

Nawóz z algami
Algi w płynie czyli Algaren Twin

Ja w tym roku testuję nawóz dolistny Algaren Twin firmy Green Eco Poland.

Algaren Twin jest płynnym nawozem organicznym pochodzenia naturalnego. Zawiera wyciągi z drożdży i brunatnych alg morskich Ecklonia maxima , które występują na półkuli południowej. Algi te zbiera się w stadium dojrzewania, w której stosunek stężenia auksyny jest maksymalny względem cytokininy. Algaren Twin utrzymuje stała zawartość składników w szczególności: naturalnych auksyn, naturalnych cytokinin, witamin z grupy B i mikroelementów. Dzięki odżywczemu działaniu i szczególnej proporcji auksyn do cytokinin, pobudza roślinę do wydzielania cytokinin endogenicznych, które wspomagają rozwój systemu korzeniowego oraz przygotowuje roślinę do obfitego kwitnienia i zawiązywania owoców.

Algi można stosować profilaktycznie opryskując rośliny w okresie intensywnego wzrostu 2-3 razy co 2 tygodnie, lub w momencie spodziewanego czynnika stresowego ( przymrozek) lub istniejącego ( susza).

Profilaktyczne stosowanie alg jest szczególnie istotne w uprawie warzyw owocowych, jak pomidor, papryka czy ogórki.  W okresie poprzedzającym kwitnienie, w trakcie kwitnienia oraz na początku zawiązywania owoców wzrasta zapotrzebowania na auksyny i gibereliny, czyli hormony odpowiedzialne za podział komórek, a makroskopowo za wzrost owoców.

W sierpniu intensywny wzrost roślin kończy się, ale stresowe warunki – susza i upały występują nadal, więc oprysk algami będzie korzystny dla roślin.