Magnez to kolejny pierwiastek po wapniu , którego braki są często spotykane w uprawie roślin ogrodowych, zwłaszcza pomidorów. Ten stan nie powinien dziwić, skoro ponad 60% gleb w Polsce mieści się w klasie zasobności niskiej. Na szczęście można ograniczyć deficyt magnezu w roślinach.

Znaczenie magnezu dla roślin

Magnez wspiera podstawowe procesy życiowe roślin, takie jak pobieranie składników mineralnych i fotosynteza. Magnez jako składnik chlorofilu wpływa na regulację procesów fotosyntezy oraz przemiany energetyczne w roślinie. Decyduje także o syntezie węglowodanów, tłuszczy i białek oraz bierze udział w transporcie asymilatów.

Magnez pobudza rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników mineralnych z gleby. Wpływa na lepsze wykorzystanie azotu, potasu i fosforu, poprawia jakość białka i ogranicza zawartość azotanów, a także korzystnie oddziałuje na transport i gromadzenie fosforu w nasionach. Poprawia kondycję, odporność i rozwój roślin.

Skutki niedoboru magnezu dla roślin

Magnez najgorzej pobierają młode rośliny o słabo rozwiniętym systemie korzeniowym.  Przy braku tego składnika w okresie jesiennej wegetacji roślin zahamowany zostaje wzrost korzeni, a w konsekwencji całej rośliny. Wiosną niedobór magnezu utrudnia pobieranie i wykorzystanie azotu przez rośliny.

Objawy niedoboru ujawniają się na starszych liściach w postaci chloroz międzynaczyniowych. Jeśli niedobór nie zostanie uzupełniony barwa zielona pomiędzy nerwami zaczyna zanikać. Pojawiają się żółte przebarwienia , następnie nekrozy.

odbarwienie liścia pomidora
Braki magnezu na liściach pomidora Złoty Ożarowski ( rok 2019)

Objawy braku magnezu są najlepiej widoczne w latach upalnych i suchych, w znacznym stopniu wpływając na obniżenie ilości, jak i jakości plonów . W efekcie rośliny rosną słabo, spada ich odporność na choroby, plon maleje.  

Rośliny lubiące magnez

Wrażliwe na niedobór magnezu są praktycznie wszystkie rośliny, ale najbardziej rośliny kapustne, a także wiele warzyw takich jak: pomidory, ogórki, sałata, dynia, papryka oraz warzywa korzeniowe. Wszystkie te rośliny mają dość duże wymagania względem magnezu. Susza nie sprzyja pobieraniu magnezu, gdyż łatwo przyswajalne uwodnione związki magnezu przechodzą w formy trudno dostępne dla roślin. Z kolei silne opady deszczu mogą wypłukać magnez z lekkich gleb.

Źródła magnezu

Magnez można dostarczać do gleby w nawozach naturalnych, organicznych np. obornik  i mineralnych. Źródłem magnezu są nawozy wapniowe zwane wapnem magnezowym, które w swoim składzie zawierają magnez. Nawożenie posypowe przeprowadzone jesienią zapobiega niedoborom obu pierwiastków w uprawie w kolejnym sezonie.

Nawożenie dolistne

W sytuacjach krytycznych, gdy na liściach obserwujemy niedobory magnezu, jedynym lekarstwem jest podanie dolistne siarczanu magnezu. Można stosować nawozy jednoskładnikowe zawierające tylko MgSO4 – tu producenci podają stężenie 1-2%. Można również stosować nawozy do pomidorów zawierające magnez- stężenie wg. zaleceń na opakowaniu.

Jak przy wszystkich opryskach nie stosujemy ich podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury, wiatru.

Moje doświadczenia z nawożeniem

Do napisania tego artykułu zainspirowały mnie liczne zapytania o pojawiające się na liściach pomidorów plamy spowodowane niedoborem magnezu. Robiąc zdjęcia do artykułu z trudem znalazłam jeden krzak pomidora, który przedstawiał typowe objawy – odbarwienia między nerwami. Moja ponad setka pomidorów nawożona CARBOHUMIC iem nie wykazywała niedoborów magnezu, co tylko potwierdza skuteczność działania tego nawozu.