Po książkę Seppa Holzera „ Permakultura” sięgnęłam aby znaleźć praktyczne rozwiązania uprawowe do zastosowania na działce. Poza ogrodem przydomowym mam działkę ROD. Działka ta oddalona od domu o kilkanaście km jest rzadziej przez nas odwiedzana. Składa się głównie z części sadowniczej,  ale ma też część przeznaczoną pod uprawę warzyw i kwiatów. I właśnie na tym kawałku działki mogłaby powstać uprawa permakulturowa.

Krameterhof

Krameterhof to 45 h gospodarstwo autora książki. Położone w górskich okolicach Salzburga w Austrii. Na tak dużym obszarze znajdują się naturalne stawy, potoki, las iglasty i łąki. W tak ukształtowanym terenie, prawie naturalnym, Sepp Holzer wprowadza w życie zasady permakultury.

Zasady permakultury

W książce autor przedstawia stosowane przez siebie zasady permakultury. Tu opiszę tylko najważniejsze zalecenia, którymi są:

Jak najmniejsza ingerencja w naturalne środowisko

Korzystanie z zasobów naturalnych

Dążenie do samowystarczalności

Bioróżnorodność

Samoregulacja

Korzystanie z zasobów naturalnych

Tu jako przykład można podać zbiorniki wodne. Jeśli znajdują się na odpowiednim gliniastym podłożu, a dodatkowo są zasilane strumieniami, to wystarczy je pogłębić. Nie potrzeba wykładać dna folią, budować murowanych brzegów – po prostu można wykorzystać naturę.

Jak najmniejsza ingerencja w naturę

Autor dużą wagę przywiązuje do uprawy gleby bez kopania. Po zebraniu warzyw jesienią wolne miejsca na zagonach obsiewa poplonem, który pozostaje tam przez zimę. W alpejskie zimy z dużymi mrozami i śniegami poplon przemarza i zamienia się w zielony nawóz. Wiosną w te miejsca bez kopania są siane lub sadzone rośliny.

Samowystarczalność

Kiszone ogórki
Własne przetwory to też samowystarczalność

Sepp Holzer na swoich hektarach uprawia warzywa, drzewa owocowe, zboża ale także hoduje zwierzęta – trzodę, bydło, ptactwo, ryby w stawach. W tak urozmaiconej hodowli faktycznie jest samowystarczalny. Oprócz pożywienia ma także nawóz do upraw i np. słomę do ściółkowania.

Bioróżnorodność

Biróżnorodność
Nie ma bioróżnorodności bez owadów

Im więcej różnych gatunków roślin w uprawie tym większa bioróżnorodność, gdyż różne rośliny przyciągają różne owady. Także urozmaicenie krajobrazu powoduje przyciąganie różnych drobnych ssaków i ptaków.

Samoregulacja

Permakultura w uprawie drzew owocowych
Klasyczna metoda uprawy drzew i metoda S. Holzera ( rysunek z omawianej książki )

Autor uważa, że wszystkie choroby roślin i występowanie szkodników ulega samoregulacji o ile człowiek nie będzie w ten proces ingerował. Biedronki zjedzą mszyce, jeże ślimaki, a nornice topinambur zamiast korzeni jabłonki. Podobnie Sepp Holzer nie uznaje przycinania drzew owocowych. Nie usuwa nawet odrostów z podkładek, ponieważ wg niego jest to pokarm dla saren. Choroby grzybowe roślin zwalcza opryskami z roślinnych gnojówek.

Permakultura Seppa Holzera – czytać czy nie

Jeśli chcesz poznać zasady permakultury, a następnie wcielić je w życie, to koniecznie przeczytaj tę książkę. Sam autor nazywa swoje metody rolnictwem alternatywnym. Niektóre z zaleceń np. ściółkowanie, nawożenie organiczne, różnorodność uprawianych gatunków roślin czy biologiczne środki ochrony roślin warto stosować w ogrodzie.

Inne zalecenia jak np. brak cięcia drzew czy całkowita rezygnacja z kopania mnie nie przekonały.

Oczywiście każdy sam decyduje w jaki sposób chce uprawiać swój ogród – permakultura jest jednym z tych sposobów.