Skuteczność oprysku czy to środkami ochrony roślin, czy też nawozami zależy nie tylko od zastosowanego produktu i pogody. Aby opryski przyniosły pożądany przez ogrodnika efekt należy przestrzegać podstawowych zasad.

Temperatura powietrza

Temperatura powietrza, w której przeprowadza się oprysk jest bardzo istotna. Zbyt wysoka może sprawić, że w najlepszym razie zabieg nie będzie skuteczny, a w najgorszy że spowoduje uszkodzenie roślin. Brak skuteczności oprysków w wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza jest spowodowany odparowaniem środka czy nawozu.

Optymalne temperatury powietrza podczas opryskiwania wynoszą :

nawozy dolistne 15-16°C

fungicydy 12-20°C

insektycydy 5-20°C

herbicydy 10-25°C

Temperatura i rodzaj wody

Temperatura wody stosowanej do przygotowania roztworu powinna być podobna do temperatury otoczenia.

Do środków mikrobiologicznych nie należy stosować wody wodociągowej, chlorowanej. Najlepsza będzie deszczówka.

Kolejność dodawania składników

Jeśli w jednym oprysku chcemy podać kilka składników, to istotna jest kolejność dodawania. Do zbiornika w ¾ wypełnionego wodą wlewamy najpierw emulsje, potem zawiesiny, a na końcu oleje (jeśli są stosowane). Przed rozpoczęciem oprysku dobrze jest wykonać tzw. próbę słoikową, aby upewnić się, że składniki się nie wytrącają​.

Mieszanie oprysków
Nawozy węglowe można łączyć z preparatami biologicznymi

Mieszając nawozy ze środkami ochrony roślin należy sprawdzić na opakowaniu, czy producent dopuszcza takie połącznie.

Pora dnia

Ogrody Zacisza
Opryski w pełnym słońcu powodują poparzenie liści

Latem opryski najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, gdy temperatura nie przekracza 25°C, nasłonecznienie jest niskie, a wilgotność powietrza odpowiednia. Zwłaszcza wieczór jest właściwą porą, gdyż nie są wtedy aktywne owady zapylające.

Siła wiatru

Skuteczność oprysku
Przy dużym wietrze nie przeprowadzamy oprysków

Prędkość wiatru nie powinna przekraczać 4 m/s. Przy prędkości do 2 m/s zaleca się stosowanie zabiegów drobnokroplistych, a przy wyższej prędkości wiatru – średnio i grubokroplistych.

Deszcz przed i po oprysku

Opryskując bezpośrednio po deszczu, należy zmniejszyć stężenie cieczy, aby zapobiec poparzeniu roślin. Silny deszcz częściowo zmywa naturalne woski pokrywającą liście i są one przez to bardziej wrażliwe. 

Ulewny deszcz
Silny deszcz może spłukać opryski

Deszcz po oprysku może spłukać nawóz czy środki ochrony roślin (śor) , dlatego trzeba unikać oprysków przed spodziewanym deszczem. Na wielu śor jest napisane po jakim czasie od aplikacji opady deszczu nie wpłyną na skuteczność środka np. dla Cabrio Duo jest to 1 godzina.

Najlepiej opryskiwać rośliny suche, o dobrym turgorze. Rośliny więdnące potraktują oprysk jako kolejny stres i nie będzie on skuteczny.

Często spełnienie wszystkich warunków jest niemożliwe, a presja chorób czy szkodników jest bardzo duża. Wtedy do ogrodnika należy decyzja czy opryskiwać, czy czekać na idealne warunki pogodowe do opryskiwania.