Wiosną, kiedy na gałęziach nie ma liści, a ogrodnicy zabierają się za  cięcie drzew owocowych, zauważają na gałęziach różnobarwne porosty. Wiele osób zastanawia się skąd się wzięły i czy są szkodliwe dla drzew.

Czym są porosty

Porosty są organizmami symbiotycznymi powstałymi z grzybów i glonów. Są mało wymagające co do siedliska – wyrastają wszędzie, gdzie znajdą wilgoć i materię organiczną. Znajdziemy je na skałach, murach i korze drzew.

Czy są szkodliwe dla drzew?

W zasadzie nie są szkodliwe dla drzew. Jednak szczelnie pokrywając korę drzew mogą sprzyjać chorobom grzybowym i stanowić kryjówkę szkodliwych owadów.

Ogrody Zacisza
Różne rodzaje porostów

Przyczyny zasiedlania drzew przez porosty

Jest kilka przyczyn pojawiania się porostów na korze drzew. Pierwsza i najistotniejsza to duże zagęszczenie drzew, które prowadzi do niedostatecznego nasłonecznienia i powolnego wysychania kory drzew. Inne powody to nieodpowiednia gleba w sadzie : podmokła spowodowana przez wysoki poziom wód gruntowych oraz ciężka i gliniasta. Także nadmierne zachwaszczenie w pobliżu pnia drzewa, zwłaszcza młodego, które konkuruje z drzewkiem o substancje odżywcze.

Jak zapobiegać pojawianiu się porostów?

W profilaktyce  podstawowe jest właściwe cięcie drzew, odżywienie, dobór odmian odpowiednich do danego stanowiska.

Jeśli pomimo dbania o drzewka porosty nadal występują można zastosować oprysk 5% roztworem siarczanu żelaza. Po tygodniu  porosty zaczynają odpadać.

Popularne bielenie drzew także zapobiega rozwojowi porostów.

Mechanicznego usuwania porostów nie polecam – jest niemożliwe na cienkich gałązkach, a na grubszych gałązkach i pniach prowadzi do uszkodzeń kory. Każda rana kory jest potencjalnym miejscem zakażenia drzewa, więc tej metody nie należy stosować.

Rdzawy nalot na pniach

Na pniach starych drzew owocowych można zauważyć rdzawy nalot. Odpowiadają za niego glony z rodziny trentepolia – w Polsce to Trentepohlia umbrina. Glony te wytwarzają barwnik karoten, który odpowiada za zabarwienie pni.

Trentepolia sa aerofitami. Nie maja wymagań co do podłoża. Jedyny warunek jest taki, aby szybko, a najlepiej wcale nie wysychało. Mogą wchodzić w symbiozę z grzybami tworząc porosty.

Nie pojawiają się na drzewach z powodu zanieczyszczenia powietrza ani braków w nawożeniu. Są nieszkodliwe dla drzew i nie wymagają zwalczania. Można zmyć je wodą.

Zapobieganie pojawianiu się trentepolii jest takie same jak zapobieganie porostom – cięcie drzew zapewniające dopływ światła słonecznego osuszającego pnie drzew oraz bielenie pni.